Skip to content

הומאוסטזיס אנושי

על  מנת שיוכלו להתקיים ולהתפתח, זקוקים כל היצורים מן החי, הצומח ואף אלמנטים דוממים, לתנאים סביבתיים אשר יתאימו לתכונות, לצרכים ולמאפיינים הייחודיים שלהם. בדיוק כשם שדג זקוק למים ולמזון מסוים, וצמחים זקוקים לאדמה, מים ואור כדי לצמוח, כך גם האדם.

בדיוק כמו כל אלמנט הקיים במציאות, גם אנחנו בני האדם ניזונים מהסביבה שלנו. הן פיזית והן נפשית. הסביבה שלנו משפיעה עלינו במאת האחוזים ורוב הזמן איננו מודעים לכך כלל. שינוי של טמפרטורה אחת באקלים הגלובלי שלנו יכול להביא הרס וחורבן לכל הכדור. האיזון העדין הנשמר הוא הערובה לחיינו ולולא נשמור על הסביבה שלנו נחווה אסונות ממשיים. בני האדם בשונה מרמות קיום אחרות בטבע מושפעים מסביבתם ברמה גבוהה ועדינה יותר. עוד לא נעשה חקר די עמוק בתחום אך ישנן הוכחות מוצקות לעובדה שהמחשבות שלנו משפיעות זה על זה.

אנשים שחברים שלהם התגרשו, יהיו בסיכון גבוה יותר להתגרש. אותו הדבר לגבי מעשנים. המסקנה מאוד ברורה וחותכת, עלינו לבחור באיזו סביבה אנחנו חיים כך שתתאים לאדם שאנחנו רוצים להיות. אם נשאל את עצמנו מהי המטרה שלנו בחיים, או לפחות לטווח הקצר, נוכל בקלות לאתר האם אנו נמצאים בסביבה שמקדמת אותנו או חוסמת.

אם אדם רוצה להתקדם בלימודיו עליו לייצר סביבו תנאים שיתנו לו השראה, תמריץ וכוח לעשות זאת ולא לשרות בסביבה של אנשים חסרי מעש וחסרי מוטיבציה. האדם יונק מסביבתו ולמעשה מעריך את עצמו לפי הערכת הסביבה אותו. נתון זה חשוב מאוד והוא קריטי לאנשים שיש להם מטרה בחיים. הסביבה היא למעשה הגורם המכריע בחיינו. את הגנים וההורים שלנו לא בחרנו וגם לא את המשפחה המורחבת או העבר שלנו אבל הסביבה שלנו, מה שמקיף אותנו, את זה אנו יכולים לשנות ובכך לשנות את עצמנו.

אם המטרה שלנו כבני אדם היא להיות חיוניים, שמחים ובריאים, כל שעלינו לעשות הוא לבחור בסביבה הכוללת אנשים כאלו. הסביבה היא המקור להתפתחות חברתית, מנטאלית ורוחנית ואין לכך תחליף. בדיוק כפי שצמח לא ישרוד אם נשתול אותו בלב קרחון, כך גם השמחה שבנו תגווע אם נהיה בסביבה מדכאת. כדאי מאוד לשים לב באיזו סביבה אנחנו בוחרים ולשפר את הבחירה כל פעם מחדש.