Skip to content

מים חבויים

אוקיאנוסים...ימים...ימות...אגמים...נהרות...נחלים...מעיינות...בורות מים...מים...ואנחנו עוד קראנו לכדור הארץ שלנו כדור הארץ מתוך בורות אינסופית....אנחנו חיים על כדור מים...70 מים נראים לעין ועוד הרבה מים חבויים היצורים חיים בצמחיה באדמה הרים סלעים....אין מקום כמעט בו אין מים....הכול מלא במים....מים חודרים מחלחלים לכול מקום...אין שום דבר שיכול לעמוד בדרכם....מביאים איתם ברכה לא נגמרת המולידה מגדלת תומכת את אינסופיות של החיים חדשים נוצרים בכל רגע....אין ולו דבר אחד ולו התא הקטן ביותר שאינו תלוי בצורה מוחלטת במים....
יחד עם הברכה שנושאת איתה את כל החיים על כדור הארץ מים נושאים איתם את הרס...לכל פינה לכל יצור...לעתים הרס נוצר מרעלים שהאנושות הנבונה הזרימה לתוכה...לפעמים...מהכוח המתפרץ מתוכם... כאילו טבע מתפרץ זועם זועק מתחרפן רוצה לשבור את הכול בהתקף זעם בלתי נשלט....רומס הכול ומוחק אותם חיים...שנוצרו נולדו מה אותו הכוח שנשא איתו ברכה אינסופית...

ואז אינך יכול אלא לתהות על סיבת הזעם הבלתי פוסק ומתפרץ ללא שליטה...והסיבה היחידה שניתן לעלות על הדעת היא פשוט שנאה...שמתחקה אחרי המים הנחלים הימים האוקיאנוסים...מחללת לכל מקום...ולא משאירה שום פינה שחסינה בפניה....נחלים הבאות ימים אוקיאנוסים בורות מעיינות של שנאה בלתי נגמרת השוטפים בקצף וזעם לא נגמר את הכול.משמידים כל...דבר שנקלע לתוכם....לא פוסקים...שנאה....כוח טבע...או אולי ביטוי לכוח אחר....כוח עליון באמת...שמכיל בתוכו ריפוי...מחלחל לכל פינה ובדק שוטף בנועם ועדינות את כל הנקלע לתוכו...ומי שותה ממימיו מתעטף בשמיכת עדינות הנפש ושמחה אינסופית...מסוגל לעטוף אחרים באהבה...כוח הטבע האמיתי האיתן שלא קיים משהו שיכול לעמוד כנגדו....אהבה...היכן מוצאים את הלחי אהבה שזורמים בינינו...היכן מוצאים מעיינות חבויים של אהבה עם מים מתוקים לחיך ונפש...ורק מחכים לעובד אורח מותש ועייף שילגום מהם....היכן אותם ימים וימות אוקיאנוסים של אהבה ? המקובלים כתבי שהם קיימים בינינו בתוכינו והמשימה היחידה שלנו האנושות באמת נבונה...פשוט לצאת למסע חיפוש אחרי אהבה...שממלאת הכול...איך אנחנו האנושות נבונה לא נפחד מפחד ונצא למסע שיועד לנו מזה לפני אלפי שנים....מתי נתחיל כולנו המסע המופלא הזה שמטרתו לגלות אהבה....מסע אמיתי לתוך עצמינו...