Skip to content

ים של יאוש

ים של דמעות כאב עצבות צער שיפוט ביקורתיות ים של אכזריות ים של מועקה בדידות פחד חרדה חוסר אונים ים של עלבונות ואשמה ים של ניתוק מבושה מבוכה הלם אשמה ,ים של קנאה וכעס..ים של מרירות....ים של יאוש...ים של רצונות...ים של רצונות של אחרים שמפריעים לי...ים של רצונות שלי שמטביעים אותי...ים של רצונות בתוכם אני נחנק וטובע...ים של שנאה...ואני מחפש את דרכי בתוך הים הזה שעולה על גדותיו ואני בולע ושותה את מימיו...כאילו מישהו בכוח דוחף אותם לגרוני...מים מזוהמים בכל הרפש שרק קיים....והאם זו גורלי....האם לא קיימת דרך אחרת...הלב הנפש מלאי געגוע וקמעה למשהו אחר...שאיניני יודע מה זה....רק הלב מרגיש שלא לשם כך באתי לעולם הזה....לא למען זה נולדנו כולנו.....ואני יודע שאיפה שהוא במקום לא נודע קיים ים אחר...ים של שלווה בטחון הקלה שקט נחת מילוי ים של שמחה תקווה אופטימיות ים של הודיעה ים של שייכות ים של חמלה ים של אהבה מרפא....ים של התמזגות רצונות...ים של אושר...ים שהוא מספיק גדול לכולם...ים של הכלה...ים של תפילה....ים של עדינות הנפש...ים בלי פחד....ים שבשבילו נולדתי...ים שבשבילו נולדו כל בני אנוש....ים שבמימיו כולנו נועדנו לשחות...
ואני ממשיך לחלום על אותו הים שהוא נסתר מעיני...וללכת לקראתו...לקראת הים שמלא בצלילי מוזיקת אהבה שקוראת ללא הפסק לנפשות המותשות מהחיפוש ....ואני מודה על חבריי שמוכנים ללכת יחד לקראת מטרה גדולה כל כך...מודה לבורא על גבורתם הלא נתפסת...על אומץ ליבם על ים של נחישות....על ים של רצון למצוא להגיע להשיג עבור כל אחד ואחד שנמצא כאן כל כדור הארץ....על המוכנות שלהם להראות את הדרך על המוכנות להיות לצד אלו שלא פוחדים להתחיל ללכת....לעבר הים החבוי ונסתר לעבר הלא נודע...לעבר התקווה ואותה אהבה חבויה ונסתרת מעינינו....