Skip to content

70 שנה למדינת ישראל-עם של ניגודים!

לאחרונה התפרסמה תוכנית דוקו בשם:"סאלח פה זה ארץ ישראל" העוקבת אחר שנות העליה הראשונות, בזמן הקמת ארץ ישראל והיישוב היהודי. בתכנית זו נחשפים מסמכים ופרוטקולים של הסוכנות היהודית ומנהיגי ישראל באותה העת שנשמרו בסודיות מוחלטת ותחת חיסיון מדיני מקום המדינה ועד ימינו, בפשטות וללא כניסה לפרטים נחשפת תמונה מאוד ברורה וחד משמעית על האפליה מכוונת של עולי צפון אפריקה ויהודי המזרח שעמדה בבסיס הקמת עיירות הפיתוח, מדובר על ההחלטה הדרמטית של ממשלת ישראל: לשלוח את עולי צפון אפריקה אל עיירות הפיתוח, תוך כדי מניעת התיישבותם במרכז הארץ בכוח פיזי ובמרמה.

כמובן שמהלך מאולץ זה לא עבר בשתיקה מוחלטת מצד העולים אשר הביעו התנגדות עזה לאותו הבדלי מעמדות על רקע עדתי כפי שהוצג בתכנית, מהלכים אילו הם שהובילו  בהמשך להקמת "הפנתרים השחורים" ועוד קבוצות התנגדות דומות.

כיצד מעם שמשתוקק לעלות לארץ ישראל ולממש את חלום הקמת המדינה, לאחר רדיפות רבות מצד אויבינו הפכנו מרגע הירידה מהאוניה לעם המתבדל על ידי תרבויות שונות על פני רקע שמחת ריקודי ההורה ונטיית החיבור בנינו? הרב ד"ר מיכאל  לייטמן בתכניתו חיים חדשים -מס'  966 הוא מסביר על שורש העם היהודי והאופי שלו  על פי חכמת הקבלה :"אנחנו עם מאוד קיצוני. באנו ארצות מתרבויות שונות ונעשה כאן חומר נפץ ממש". עוד הוסיף הרב על שורשינו כעם: "עם ישראל נוצר מאוסף אנשים שהתלכדו סביב האידיאה של אברהם, אהבה וחיבור".

"בעל הסולם" -מגדולי מקובלי המאה העשרים במאמר "השלום", הביע מסר ברור בזמן הקמת המדינה : לא ניתן לבנות כאן חברה שתתבסס על ערכים ועקרונות אגואיסטיים פרי מוחם של בני האדם. חזרנו לארץ רק כדי לבנות בה חברה המושתתת על אהבת אחים, ולאחר מכן ללמד את העולם כולו "איך עושים את זה"

כמו כן הרב לייטמן מסביר: "החוצפה הישראלית נובעת מזה שאף פעם לא היו אצלנו מעמדות-כל ישראל חברים" עוד הוסיף הרב כי: "דעתנות ישראלית היא נכס גדול מאוד, ונובעת מכך שלכל אחד שורש נשמה מיוחד".

לכן בזמן בו אנו חוגגים -70 שנה למדינת ישראל נראה כי גם ההיסטוריה וגם המצב בימינו מוכיח לנו שוב ושוב כי הניגודים בעם ישראל הם חלק מהמיוחדות שלנו כעם, ועלינו ללמוד יחד כיצד לכסות את כל הפשעים באהבה ומעל כל הבדלי התרבויות לבנות תשתית קשר חזקה בנינו של חיבור ואהבת אחים ע"י כוח החיבור ששורה בנינו במידה ונחליט לממש אותו.